Categories
Artikkelit

Terrierinä ihmisten luo

Lappeenranta. Kirsi Kyröläinen pitää asiakkaiden kohtaamisesta. Kaupunginteatterin myyntineuvottelijan työ alkoi ohjelmistoon tutustumisella.


Categories
Artikkelit

Rakennukset on kaavoissa suojeltu

Heikki Sopanen

Lappeenrannan kaupungin kaavoitusosasto on varautunut Maasotakoulun vetäytymiseen Rakuunamäeltä. Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo, että Rakuunamäellä on vireillä asemakaavamuutos juuri sitä silmällä pitäen. -Kaavalla mahdollistetaan rakennusten uuskäyttö. Kaavoituksen motto on uutta elämää Rakuunamäelle. Veijovuoren mukaan prosessi on edennyt pienin askelin. Aluksi Rakuunamäen asukkailta kerättiin laaja palaute ja kysyttiin ongelmakohtia. -Tärkeää on, miten edetään alueen kovan ytimen, eli Senaatin omistaman alueen kanssa. Suunnittelussa katsotaan kokonaisuutta, vaikka kaavaan todennäköisesti merkitään talo per tontti. Veijovuori kertoo, että Rakuunamäellä ollaan tekemisissä valtakunnallisesti merkittävän, rakennetun kulttuuriympäristön kanssa. Vanhat rakennukset on suojeltu sekä yleiskaavassa että nykyisessä alueen asemakaavassa. Kaavoittaja on käynyt Senaatti-kiinteistöjen kanssa alustavia keskusteluja rakennusten tulevaisuudesta. Toimialajohtaja Jari Panhelainen Senaatilta sanoo, että Rakuunamäen rakennusten kohtalo on sama kuin kaikilla muillakin tyhjenevillä rakennuksilla Suomessa. -Jos valtiolla tai sen asiakkailla ei ole käyttöä rakennuksille, ne myydään. Todennäköisesti rakennus kerrallaan, sillä tuskin kenelläkään on kiinnostusta kaikkien ostoon. Vireillä olevalla kaavoituksella selvitetään kuitenkin sitä ennen Rakuunamäen kiinteistöjen kehittämismahdollisuudet.